Πιστοποιητικά καταχώρησης σχεδίων

Τα σχέδιά μας είναι μοναδικά και είναι κατοχυρωμένα στον Oργανισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας.